Palvelut

Power-Derivan kautta asiakas pystyy hoitamaan kattavasti energialiiketoimintaan liittyvät riskienhallintatarpeet. Jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla menestyminen vaatii vankkaa kokemusta. Tuotamme asiakkaalle neuvonantoa, jonka taustalla on ajantasainen tieto asiakkaan salkkukokonaisuuden tilanteesta sekä markkinoista.

Salkunhallinta

Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen ja markkinatuntemus ovat salkunhallintapalvelumme neuvonannon perusta. Salkunhallintapalvelumme sisältää asiakkaan liiketoiminnan mallinnuspalvelut, tulosennustelaskenta- ja riskilaskentapalvelut, raportointipalvelut sekä erilaiset konsultointipalvelut.

Riskienhallintajärjestelmämme mahdollistavat asiakkaan kaupankäynnin reaaliaikaisen seurannan. Järjestelmistämme on saatavissa kattavasti tietoa, joka voidaan liittää asiakkaan omiin järjestelmiin API –rajapinnan kautta.

Asiakkaamme voi siirtää haluamansa osan salkunhoidon päätöksenteosta Power-Derivan hoidettavaksi. Olemme tuottaneet tätä palvelua menestyksekkäästi jo yli kymmenen vuoden ajan.

Konsultointi

Tarjoamme konsultointia riskienhallintaan liittyvissä asioissa kuten riskikäsikirjan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Riskienhallintaa tukee pitkä kokemuksemme markkina-analyysistä, joka sisältää sähkön hinnan fundamenttimallit lyhyelle ja pitkälle aikavälille. Tarjoamme erilliskonsultaatiota mm. sähkön ja päästöoikeuden hinnasta ja niihin liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Avustamme asiakkaitamme myös energia-alaan liittyvissä sääntelyasioissa ja johdannaisten käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Kaupankäynti

Power-Derivan kautta asiakas pystyy hoitamaan riskienhallintaan liittyvän johdannaiskaupankäynnin tehokkaasti, laadukkaasti ja läpinäkyvästi.

Suurin osa Power-Derivan käymästä sähköjohdannaiskaupasta käydään Nasdaq OMX Commodities -pörssin noteeraamilla standardijohdannaisilla. Intercontinental Exchangessa (ICE) käymme mm. päästöoikeus- ja hiilijohdannaiskauppaa. Kaupankäynti ei rajoitu pelkästään sähköisiin kaupankäyntijärjestelmiin, vaan etsimme asiakkaalle aina parhaan saatavissa olevan hinnan. Laajan vastapuoliverkoston ansiosta asiakkaalle voidaan käydä kauppaa myös asiakkaan tarpeisiin räätälöidyillä tuotteilla. Power-Derivan kautta asiakas voi käydä kauppaa myös alle 1 MW määrillä.

Backoffice -palvelumme hoitaa yhteydenpidon selvitystaloihin asiakkaan puolesta sekä avustaa johdannaisten käsittelyyn liittyvissä päivittäisissä asioissa. Hoidamme asiakkaidemme puolesta myös lakisääteiset johdannaiskauppojen raportoinnit EMIR- ja REMIT-asetusten mukaisesti.

Tuotteet

Tarjoamme kaupankäyntipalveluita seuraavissa tuotteissa:

  • Sähköjohdannaiset
  • Päästöoikeuskaupankäynti (EUA, CER, ERU)
  • Hiilijohdannaiset
  • Öljyjohdannaiset
  • Valuuttajohdannaiset
  • Sähkön alkuperätakuutuotteet: Guarantee of Origin (GO), LECS