Palvelut

Muuttuvilla markkinoilla menestyminen vaatii monipuolista osaamista ja jatkuvaa kehitystä. Tuotamme asiakkaalle kattavasti sähkömarkkinoihin liittyviä palveluita, joiden taustalla on ajantasainen tieto asiakkaan liiketoiminnan tilanteesta sekä markkinoista.

Sähkönhankinta ja tuotannon optimointi

Asiakkaan sähkönhankintapalvelu toteutetaan asiakastarpeen mukaisesti. Tunnistamme ja hallitsemme markkinariskit asiakkaan puolesta, näin alennamme asiakkaan sähkönhankinnan kustannuksia sekä tuotamme lisäarvoa tuotantolaitosten omistajille.

Palvelumme sisältää kaikki sähkömarkkinoilla tarvittavat osakokonaisuudet, kuten kulutuksen ennustamisen, tuotannon suunnittelun, markkinatilanteen riskiarvion, Spot- ja Elbas kaupankäynnin, säätösähkö- ja reservikaupankäynnin, taseselvityksen, raportoinnin ja markkinamuutosten hallinnan. Asiakkaidemme käytössä on 24/7 valvomopalvelut ja palveluntuotantoa toteutamme omalla energianhallintajärjestelmällä.

Salkunhallinta

Syvällinen asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen ja markkinatuntemus ovat salkunhallintapalvelumme perusta. Toimimme asiakkaan puolesta sähkömarkkinoilla ja tarjoamme parhaat ratkaisut ja neuvonannon asiakkaan liiketoiminnan kehittämiseen ja menestymiseen.

Salkunhallintapalvelumme sisältää asiakkaan tulosennustelaskenta-, riskilaskenta- ja raportointipalvelut. Salkunhallinnan tukena käytämme laajaa analyysiosaamistamme ja sähkön hinnan fundamenttimalleja sekä lyhyelle että pitkälle aikavälille.

Riskienhallintajärjestelmämme mahdollistavat asiakkaan johdannaiskaupankäynnin reaaliaikaisen seurannan sekä raportoinnin ja tiedonsiirron asiakkaan omiin tietojärjestelmiin.

Kaupankäynti

Power-Deriva tarjoaa tarvittavan kaupankäynnin markkinapaikoilla tehokkaasti, laadukkaasti ja läpinäkyvästi.

Sähköjohdannaiskauppa käydään asiakkaan lukuun pääosin Nasdaq Commodities -pörssin noteeraamilla standardijohdannaisilla tai tarvittaessa kahdenvälisesti laajaa verkostoa hyväksi käyttäen. Intercontinental Exchangessa (ICE) käymme mm. päästöoikeus- ja hiilijohdannaiskauppaa.

MiFID II:n mukaiset viisi kaupankäyntivolyymiltaan suurinta toteuttamispaikkaa näet tästä.

Elspot- ja Elbas -kaupankäyntiä toteutamme asiakkaidemme lukuun Nord Pool -sähköpörssissä vuoden jokaisena päivänä. Käytössämme on suorat yhteydet järjestelmiemme ja sähköpörssin välillä.

Kaasupörssikaupankäynnin, säätösähkö- ja reservitarjouksien käsittelyn toteutamme valvomomme toimesta ympäri vuorokauden.

Backoffice -palvelumme hoitaa yhteydenpidon selvitystaloihin asiakkaan puolesta sekä avustaa johdannaisten käsittelyyn liittyvissä päivittäisissä asioissa. Hoidamme asiakkaidemme puolesta myös lakisääteiset kauppojen raportoinnit EMIR- ja REMIT-asetusten mukaisesti.

Konsultointi

Tarjoamme konsultointipalveluita mm. riskikäsikirjan suunnitteluun sekä sähkön hintakehitykseen liittyviin riskeihin ja epävarmuustekijöihin. Olemme tehneet asiakkaillemme esimerkiksi laajamittaisen kulutusjoustoselvityksen ja päivitettävän pitkän aikavälin markkinaennusteen.

Avustamme asiakkaitamme myös energia-alaan liittyvissä sääntelyasioissa sekä johdannaisten käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Tuotteet

Tarjoamme kaupankäyntipalveluita seuraavissa tuotteissa:

  • Sähkön SPOT- ja ELBAS -markkinat
  • Kaasupörssi
  • Säätösähkö- ja reservimarkkinat
  • Sähköjohdannaiset
  • Päästöoikeuskaupankäynti
  • Hiilijohdannaiset
  • Öljyjohdannaiset
  • Valuuttajohdannaiset
  • Sähkön alkuperätakuutuotteet: Guarantee of Origin (GO)