Blogi

Pohjoismaiset markkinamuutokset 2024


Toukokuussa 2023 sähkömarkkinoilla siirryttiin 15 minuutin taseselvitysjaksoon. Tämä oli ensimmäinen askel kohti markkinamallia, jossa markkinatoimijat tasapainottavat sähkötaseensa tunnin sijaan 15 min jaksolla. Tämän hetken aikataulun mukaan suuri muutos tunnista 15 minuuttiin myös hinnoittelussa tapahtuu Q1/2025 aikana. Tätä ennen moneen markkinaan on tulossa suuria muutoksia, joita tähän tekstiin on koottu tiivistetysti. 

 

11.2.2024    Norjassa alkoi mFRR -kapasiteettimarkkina.  

 

12.6.2024    Suomessa alkoi uusi kansallinen aFRR-energiamarkkina.  

   • Tämän myötä aktivoidulle aFRR-energialle tuli hinta, joka tuli osaksi tasepoikkeaman hinnoittelua.
   • Tämän seurauksena tasepoikkeaman hinnoitteluperiaate muuttui ja maksimi/minimi hinta nousi:
    • mFRR-energiamarkkinan mukainen maksimi- ja minihinta on +- 10 000 €/MWh
    • aFRR-energiamarkkinan mukainen maksimi- ja minimihinta on +-15 000 €/MWh

 

Syksyllä 2024   Suomi on liittymässä eurooppalaiselle aFRR-energiamarkkinapaikka PICASSO:lle.

   • PICASSO:lle liittymisestä huolimatta aFRR-energiamarkkina pysyy kansallisena niin kauan kunnes Suomen naapurimaista Viro tai Ruotsi liittyvät samalle markkinapaikalle. 
   • Tanska liittyy Suomen kanssa samassa aikataulussa PICASSO:lle. 

 

13.6.2024    alkoivat Intraday -huutokaupat (Intraday Auctions, IDA).  

   • Intraday -huutokauppoja järjestetään kolme day-ahead kauppajaksoa kohti.
   • Ensimmäinen huutokauppakierros seuraavalle Spot-vuorokaudelle järjestetään lähes heti DA-hinnan julkaisun jälkeen klo 15:00 CET. Toinen kierros järjestetään samana iltana klo 22:00 CET. Viimeinen huutokauppakierros järjestetään klo 10:00 CET, koskien silloin kuluvan vuorokauden jäljellä olevia tunteja.
   • Nord Pool on ilmoittanut IDA-huutokauppojen olevan kuluvan vuoden loppuun asti täysin maksuttomia kaupankäynnin kustannusten osalta. Tämä viittaa vähän siihen, että markkinoille toivotaan tarjontaa.
   • Huolena on myös mahdollisesti, että kovin moni markkinatoimija ei tarjoa uudelle markkinalle, vaan pysyy jatkuvasti auki olevalla intraday-markkinalla. 

 

Lokakuussa 2024 on tarkoitus ottaa käyttöön siirtoihin perustuva Flow-based kapasiteettilaskentamalli.  

 

19.11.2024    Pohjoismainen mFRR kapasiteettimarkkina Suomen, Ruotsin ja Tanskan välille 

   • Suomen kansallinen mFRR-kapasiteettimarkkina toimii tällä hetkellä Fingridin VAKSI-järjestelmässä, mutta tulee muuttumaan Statnett:in ylläpitämälle Fifty Nordic MMS-alustalle.
   • Heti kapasiteettimarkkinan jälkeen aukeaa pohjoismainen automaattinen mFRR-energiamarkkina ”mFRR EAM”.
   • Tällä hetkellä Pohjoismaissa on jo yhteinen mFRR-energiamarkkina, mutta siinä aktivoinnit tehdään manuaalisesti.
   • Varttisiirtymän myötä markkinajaksot nelinkertaistuvat ja manuaalinen aktivointi ei ole enää mahdollista, joten siirrytään automaattiseen aktivointiin.
   • Pohjoismainen automaattimarkkina on välivaihe kohti yhteiseurooppalaista mFRR-energiamarkkina MARI:a.
   • Ennen pohjoismaista mFRR EAM-käyttöönottoa täytyy kuitenkin Flow based-kapasiteettilaskennan olla käytössä.