Referenssit

Power-Derivan tutkimus auttoi paremmin selittämään päästöoikeuden vaikutusta kilpailukykyyn


Power-Deriva teki Kemianteollisuus ry:n, Metsäteollisuus ry:n ja Teknologiateollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen päästöoikeuden hinnan vaikutuksesta sähkön hintaan ja teollisuuden kilpailukykyyn. Työssä tutkittiin Euroopan laajuisesti Power-Derivan sähkömarkkinamallilla erilaisten päästöoikeuden hintaskenaarioiden vaikutusta sähkön hintaan ja teollisuudelle koituviin sähköenergianhankintakustannuksiin. Lisäksi työssä arvioitiin, kuinka suuri osa kustannusten noususta tulee korvattua nykyisellä kompensaatiolainsäädännöllä. Työn avulla Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry ja Teknologiateollisuus ry pystyvät paremmin selittämään päästöoikeuden ja sähkön vaikutusta heidän energiavaltaisten jäsenyritystensä tuotantokustannuksiin ja kilpailukykyyn.