Referenssit


Referenssit

Pitkäaikainen strateginen kumppanuus

Oulun Energia on ollut Power-Derivan asiakkaana yrityksen perustamisesta lähtien. Vuosien varrella yhteistyömme on syventynyt kattamaan sähkömarkkinapalvelujen kokonaisuuden aina fyysisen sähkön palveluista johdannaismarkkinapalveluihin saakka. Laaja-alaisen osaamisen lisäksi arvostan erityisesti sitä, että Power-Deriva reagoi asiakkaan tarpeisiin lyhyellä vasteajalla.

 

Marko Lehto, Oulun Energia Oy


Referenssit

Markkina-analyysi osana salkunhallintapalvelua

Power-Derivan asiakkaana saamme erinomaisen markkina-analyysin osana salkunhallintapalvelua, ja tämän pohjalta pystymme tekemään onnistuneita ratkaisuja sähkömarkkinalla. Fyysisessä sähkönhankinnassa luotamme PowerDerivan vahvaan osaamisen koko sähkönhankintaketjun osalta.

 

Olli Laitinen, Kymenlaakson Sähkö Oy


Referenssit

Palvelun laatu on meille tärkeintä

PKS toimii sähkömarkkinoilla hyvin aktiivisesti ja tällöin ajantasainen tieto, nopea toiminta sekä perusteelliset analyysit ovat avainasemassa. Tässä mielessä Power-Deriva on meille erinomainen palveluntuottaja. Fyysisen sähkökaupan palvelukokonaisuuden Power-Deriva hoitaa tehokkaasti ja juuri tarpeidemme mukaisesti. Power-Deriva on aktiivinen kehittäjä, joka tunnistaa sähkömarkkinoiden muutokset ja hakee yhdessä asiakkaidensa kanssa liiketoiminnan kannalta parhaat ratkaisut....


Referenssit

Power-Derivan tutkimustulosten avulla TVO pystyy paremmin valmistautumaan tulevaisuuden potentiaalisiin muutoksiin

Power-Deriva teki Teollisuuden Voiman (TVO) toimeksiannosta tarkastelun sähkömarkkinoiden tulevaisuuden kehityksestä. Tutkimuksessa käytettiin Power-Derivan Euroopan laajuista sähkömarkkinamallia ja työtä varten kehitettiin toinen laskentamalli, jonka avulla tarkasteltiin Suomen ja Ruotsin välisten sähkönsiirtojen kehittymistä. Tulosten avulla TVO pystyy arvioimaan paremmin sähköjärjestelmän tilaa ja valmistautumaan potentiaalisiin muutoksiin seuraavien 15 vuoden aikana.


Referenssit

Power-Derivan tutkimus auttoi paremmin selittämään päästöoikeuden vaikutusta kilpailukykyyn

Power-Deriva teki Kemianteollisuus ry:n, Metsäteollisuus ry:n ja Teknologiateollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen päästöoikeuden hinnan vaikutuksesta sähkön hintaan ja teollisuuden kilpailukykyyn. Työssä tutkittiin Euroopan laajuisesti Power-Derivan sähkömarkkinamallilla erilaisten päästöoikeuden hintaskenaarioiden vaikutusta sähkön hintaan ja teollisuudelle koituviin sähköenergianhankintakustannuksiin. Lisäksi työssä arvioitiin, kuinka suuri osa kustannusten noususta...


Referenssit

Power-Derivalla ajatellaan asiakkaan parasta

PD:n salkunhallintapalvelu on auttanut meitä sähkön markkinahintariskien hallinnassa niin myynti- kuin tuotantoliiketoiminnankin osalta. Olemme erittäin tyytyväisiä PD:n toimintatapaan, jossa ajatellaan asiakkaan parasta.

 

Johanna Övergaard, Oy Katternö Ab


Referenssit

Power-Derivan valvomo hankkii Stora Enson tarvitseman energian päivittäin

Stora Enson tehtaat ympäri Suomen ovat suuria sähkönkäyttäjiä, joten päivittäinen oikea-aikainen ja kustannustehokas sähkönhankinta on erittäin tärkeää. Valvomon toimesta Stora Enson tarvitsema sähköenergia hankitaan Nord Poolin vuorokausimarkkinoilta päivittäin, ja sähkön hankinnan optimointi jatkuu melkein käyttötunnille saakka Intraday-markkinaa hyödyntäen. Stora Enso käyttää prosesseissaan myös maakaasua, joten toimimme Kaasupörssissä optimoiden tehtaiden...

Kaikki palvelut

Tietoa meistä

Ripeä sijoituspalveluyhtiö Helsingin ytimessä

Olemme sähkön hankintaan, salkunhallintaan ja hyödykejohdannaisten kaupankäyntiin erikoistunut palveluyhtiö.

Tutustu tarkemmin