Blogi

Energiayhtiöiden riskikäsikirjat ajan tasalle


Markkinaliikkeet ovat sähkömarkkinalla voimistuneet viime vuosina. Tähän on ollut vaikuttamassa mm. sään ääri-ilmiöiden voimistuminen, tuotantorakenteen muutos tuulivoimapainotteisemmaksi, spekulatiivisten sähkömarkkinatoimijoiden väheneminen ja likviditeetin oheneminen. On perusteltua varautua siihen, että isoja liikkeitä tullaan näkemään myös tulevaisuudessa, ja on entistäkin olennaisempaa, että energiayhtiöiden riskienhallintamallit ovat kunnossa.

Normaalitilanteessa niin sähkön markkinahinta kuin energiayhtiön tulosnäkymäkin pysyy tietyssä vaihteluvälissä, mutta esimerkiksi alkuvuoden ison markkinaliikkeen kaltaisia ääritilanteita varten on perusteltua tehdä ennakolta omat tarkastelunsa ja varautumisensa, jotta epätodennäköisenkin hintaskenaarion tapauksessa liiketoiminta sujuisi.

Jotta tulevassa sähkömarkkinassa on edellytykset pärjätä, on oikeanlaisten riskienhallintamallien lisäksi oltava käytössä ajantasainen tieto liiketoiminnan tulosnäkymästä ja siihen liittyvistä riskeistä. Luonnollisesti pitää olla myös hyvä ymmärrys siitä, missä markkinalla parhaillaan mennään ja erityisesti siitä mihin ollaan menossa. Näiden edellytysten pohjalta voidaan tehdä oikeansuuntaisia salkunhoitopäätöksiä ja varmistua siitä, että energiayhtiö tulee pärjäämään kaikissa markkinahintaskenaarioissa mahdollisimman hyvin.

Ajoittain on hyvä katsoa ajatuksella läpi, että energiayhtiön riskipolitiikassa ja riskikäsikirjassa määritellyt riskienhallintamallit vastaavat mahdollisimman hyvin vallitsevan markkinatilanteeseen ja -näkymään. Olemme PD:llä paljon tekemisissä riskikäsikirja-asioiden parissa ja tarjoamme mielellämme konsultaatiota riskikäsikirjojen päivityksiin liittyen.

Ota yhteyttä salkunhallintatiimimme mikäli kiinnostuit, niin kerromme mielellämme aiheesta lisää.