Disclaimer

Disclaimer

Tämä sivuston informaatio kuvaa Power-Deriva Oy:n (jäljempänä PD) tämän hetkistä näkemystä sähkömarkkinoiden pidempiaikaisesta tulevasta kehityksestä. Sivustolta saatava informaatio on tuotettu tiedonantotarkoituksessa. Siitä saatavaa informaatiota ei voida missään tilanteessa pitää osto- tai myyntikehotuksena tai suosituksena, eikä pelkästään siitä saatavan informaation perusteella tule tehdä sijoituspäätöksiä. Asiakkaan tai sivustolla vierailijan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä, asiakkaan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, sekä arvioonsa sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Power-Deriva Oy:n toimintaa valvoo Finanssivalvonta.