Blogi

Markkinasalkku


Pohjoismaisen sähköjohdannaispörssin minimikauppakoko on tunnetusti 1 MW, mutta useilla energiayhtiöillä on tarve riskienhallinnalle tätä pienemmillä suojauksilla. Power-Derivalla on tarjolla tähän tarpeeseen Markkinasalkkupalvelu, jonka avulla myös alle 1 MW:n positio voidaan suojata. Havainnollistetaan asiaa esimerkin kautta:

Sähkönmyyntiyhtiöllä on myyntisalkku, josta tehdään kiinnityksiä loppuasiakkaille käyttäen referenssinä pörssin sen hetkistä laitahintaa. Myyntiyhtiö voi esimerkiksi tehdä asiakkaalle puolen megawatin kiinnityksen vuosituotteella, jolloin syntyy samansuuruinen avoin positio. Kokonaisen megawatin osto pörssistä aiheuttaisi salkkuun puolen megawatin ylisuojauksen, kun taas kahdenvälisillä kaupoilla ei-standardikokoisista suojauksista voi joutua maksamaan huomattavaa preemiota pörssin hintatasoon nähden. Tavanomaisena vaihtoehtona on myös odottaa kunnes salkkuun kertyy kiinnityksiä kokonaisen megawatin verran, mutta tässä vaihtoehdossa altistuu markkinahintariskille odotukseen kuluneelta ajalta. Tämä vaatii myös suojausten ja markkinoiden seurantaa, joka vie aikaa asiakkaan oikeasta myyntityöstä.

Power-Derivan ratkaisu on yhdistää usean asiakkaan sama tarve, jolloin suojaukset voidaan toteuttaa edellisiin vaihtoehtoihin nähden kustannustehokkaammin asiakkaan toivomalla riskitasolla. PD voi jakaa pörssissä toteutetun kaupan jopa 0,01 MW:n erissä useille eri asiakkaille, jolloin päästään tarkempaan suojaustulokseen kuin vain kokonaisia pörssikauppoja hyödyntämällä. Suojauskaupat onnistutaan usein myös toteuttamaan laitahintaa edullisemmin.

Markkinasalkkua voidaan hoitaa pyrkien ”back-to-back” – suojaukseen, eli nettopositio pyritään jatkuvasti pitämään lähellä nollaa. Salkunhoidossa voidaan myös hyödyntää PD:n markkina-analyysiosaamista, jolloin suojaukset pyritään tekemään mahdollisimman oikea-aikaisesti sovittujen riskirajojen puitteissa. PD:n Markkinasalkkupalvelun kautta saadaan tehtyä kustannustehokkaasti juuri oikea määrä suojauksia lähellä hinnoitteluhetkeä, jolloin sähkön myyjä voi keskittyä sähkön myymiseen ja jättää suojaustoiminnan PD:n huoleksi.

Otathan yhteyttä salkkutiimimme mikäli kiinnostuit, niin kerromme mielellämme aiheesta lisää.