Blogi

Maakaasuvarastot


Pohjoismaisessa energiajärjestelmässä maakaasulla on ollut pieni rooli verrattuna vesi- ja ydinvoimaan. Keski-Euroopassa tilanne on kuitenkin toinen, ja maakaasun osuus EU-maiden kokonaisenergiankulutuksesta on ollut viimeisen vuosikymmenen ajan joka vuosi yli 20 %. Keski-Euroopassa maakaasulla on merkittävä rooli rakennusten lämmityksessä, koska sikäläisessä lämpimämmässä ilmastossa sähkön ja lämmön yhteistuotanto ei ole yhtä järkevää kuin Pohjoismaissa.

Aivan Suomen naapurissa on kuitenkin maita, joissa maakaasua käytetään paljon rakennusten lämmityksessä. Viron ja Suomen välille valmistuikin viime vuonna BalticConnector-maakaasuputki, joka yhdistää Suomen Baltian maakaasumarkkinoihin. Vuoden 2021 loppuun mennessä myös Liettuan ja Puolan välille on valmistumassa GIPL-kaasuputki, minkä myötä Suomi on yhteydessä Keski-Euroopan kaasumarkkinoihin.

Viime vuosina maakaasumarkkinat ovat muuttuneet alueellisista yhä enemmän globaaleiksi, kun nesteytetyn maakaasun eli LNG:n tuotanto on kasvanut voimakkaasti. Varsinkin USA:n LNG-tuotanto on kasvanut viime vuosina. Liettuassa on toiminnassa maakaasuverkkoon kytketty LNG-terminaali, joten BalticConnector-kaasuputki on liittänyt Suomen myös globaaleihin maakaasumarkkinoihin. Aikaisemmin Suomi kykeni tuomaan maakaasua vain Venäjältä.

Onkin aiheellista tarkastella Euroopan maakaasumarkkinoiden viimeaikaista kehitystä. LNG-tuonti Eurooppaan on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Osasyinä tähän on ollut tuotannon kasvu muualla maailmassa, kysynnän kasvun hidastuminen etenkin Aasiassa, sekä uusien LNG-terminaalien rakentaminen Eurooppaan.

Euroopan LNG-tuonti lähti voimakkaaseen kasvuun syksyllä 2018. Ei liene sattumaa, että juuri samaan aikaan Kiina asetti tuontitullin USA:ssa tuotetulle LNG:lle ja Kiinan LNG-tuonti USA:sta pysähtyi. Globaali kauppapolitiikka heijastuu siis energiamarkkinoihin hyvin konkreettisesti.

Euroopassa on olemassa runsaat 1000 TWh maakaasun varastointikapasiteettia. Maakaasuvarastot käyttäytyvät hieman vesivoiman tavoin, eli varastoja täytetään kesällä ja varastoitua energiaa kulutetaan talvella. Kesällä ja keväällä 2018 maakaasuvarastot laskivat ennätysalhaisille tasoille, mutta syksystä 2018 runsas LNG-tarjonta alkoi kasvattaa varastotasoja, ja kevättalvesta 2019 saakka Euroopan maakaasuvarastot ovat nousseet jatkuvasti uusille ennätystasoille.

Varastotasojen muutoksella on ollut dramaattinen vaikutus maakaasun hintatasoon Euroopassa. Saksan Gaspool-kaasupörssissä hintataso kävi lähes 30 €/MWh:ssa syksyllä 2018, mutta on pudonnut tänä vuonna jopa alle 5 €/MWh:iin.