Blogi

Päästöoikeusmarkkinan tulevaisuus


Päästöoikeusmarkkinaa on lähes koko sen olemassaolon ajan vaivannut ylitarjonta ja EU päättäjien mielestä liian alhainen hintataso. Tästä syystä Euroopan päästöoikeusmarkkinaa ollaan pyritty ”korjaamaan”, jotta oikeuksien hinta ohjaisi päästöjen vähentymiseen sekä tukisi investointeja vähäpäästöiseen sähköntuotantoon.

Päästöoikeusmarkkinalle on luotu keinoja vähentää ylitarjontaa jo vuodesta 2010 lähtien. Merkittävimmät päätökset Euroopan parlamentti teki 8.7.2015, kun se hyväksyi alustavasti MSR (Market stability reserve). EU komissio hyväksyi ehdotuksen 18.9.2015. 15.2.2017 Euroopan parlamentti hyväksyi täydennetyn ja kiristyksiä sisältäneen viimeisimmän hyväksytyn sisällön päästöjen vähentämiseksi. Kiristyksiä olivat lineaarisen vähennyskertoimen korotus 1,74 %:sta 2,2 %:iin sekä MSR-mekanismin leikkurin korotus 24 %:iin 12 %:sta. Hyväksytyssä laissa MSR jatkuu 2024 jälkeen siten, että prosenttiosuus putoaa 12 %:iin. Lisäksi EU-komissio valvoo, että kierrossa olevien päästöoikeuksien määrä ei ylitä 833 Mt. Komissiolla on mahdollisuus tarkastaa rajaa.

Päästöoikeuden hinta nousi 2017-2019 aikana 5 €/CO2t tasolta 20-30  €/CO2t vaihteluväliin. Viimeisimmät kaupat 2019 lopussa EUADEC-19:sta olivat 26-27 €/CO2t. Ennen virallisia poliittisia päätöksiä komissio ja osa politikoista olivat indikoineet korkeampien hintatasojen puolesta, jotta päästöjä saataisiin vähennettyä. Usein puhuttiin ja ohjeistettiin 20-25 €/CO2t vaihteluväliin.

EU:lla on tällä hetkellä 40 % päästövähennystavoite 2030 mennessä verrattuna 1990 tasoihin. 2020 syyskuun puolivälissä Ursula von Leyen ehdotti vähennyksen korottamista 55 %:iin. Myös Saksan ja Ranskan sisäisessä politiikassa on on ollut liikehdintää/tukea kohti tiukempaa ja laajempaa päästöjen vähentämistä 2019-2020 aikana.

Saksan CDU-puolue (Merkelin puolue) julkaisi kesäkuussa 2020 ennen EU puheenjohtajuuden alkua lehdistötiedotteen, jossa kerrottiin puolueen tukevan ajatusta päästöoikeusmarkkinan laajentamisesta lämmöntuotantoon ja liikenteeseen. Saksan sisäiset lämmitys ja liikenteen hiilidioksidipäästöjen kustannukset tulevat nousemaan ja maa selkeästi haluaa omien sanojensa mukaan, olla näyttämässä esimerkkiä muille EU maille. 2025-2030 Saksan päästöoikeuden lattiahinta liikenteelle ja lämmitykselle on todennäköisesti 55 €/CO2t. Lisäksi Saksa on päättänyt pudottaa hiilivoiman pois maan tuotantopaletista 2038 mennessä.  ETS seuraavien kausien poliittinen näkymä tulee tarkentumaan tulevien vuosien aikana, mikä lisää heiluntaa päästöoikeus ja sähkömarkkinoilla yhdessä lisääntyvän uusiutuvan tuotannon kanssa. Me autamme Power-Derivalla asiakkaitamme löytämään sopivan riskienhallinnan näkökulman sekä parantamaan tuloksen ennustettavuutta.