Blogi

Markkinat muuttuvat, Power-Deriva on asiakkaiden apuna


Lähivuosina on tulossa muutamia kaikkia markkinatoimijoita koskevia muutoksia, sekä lisäksi muutoksia reservimarkkinoilla toimivien osapuolien osalta.

Näillä näkymin ensimmäisenä ehtisi aFRR kapasiteettimarkkina Q2/2021 ja heti perään 1-tasemalli vuoden 2021 loppupuolella. Helmikuussa 2022 otetaan myös Datahub käyttöön.

1-tasemallimuutos on osin tekninen taseselvitysjärjestelmiä koskeva muutos, jossa tuotantosuunnitelma poistuu tasesähkön laskennan kaavoista ja tuotannot siirtyvät kulutustaseen yhteyteen. Osaltaan muutos vaikuttaa oman taseen hallinnan menetelmiin. Tuotantosuunnitelmat ovat kuitenkin jäämässä pakollisten raportoitavien tietojen joukkoon. Tuotantosuunnitelman raportointi olisi jatkossakin ennen käyttötuntia ja hyvyyttä seurataan KPI mittareilla. Tuotantosuunnitelma toimitetaan siis jatkossakin ennen ID-markkinan sulkeutumista. Tasevastaavat, joilla on taseessaan sekä kulutusta että tuotantoa voivat hyödyntää tuotannon ja kulutuksen risteilyä omassa tasehallissaan KPI vaateet huomioiden.  Fingrid on julkaissut luonnokset tulevista tasepalvelu- ja reservisopimuksiin liittyen ja aloittanut kuulemisen, kuuleminen päättyy 11.11.2020. Tasemallin muutoksen myötä kantaverkkoyhtiöiden ansaintamalli muuttuu, kun 2-tasemallin aiheuttama risteilyhyöty jää ansainnasta pois. Uusi hinnoittelumalli on vielä auki, siitä on tulossa lisätietoa Q1/2021.

Reservimarkkinoilla panostus on kapasiteettimarkkinoihin ja automaattisen säädön osuuden kasvattamiseen. Q2/2021 käyttöönotettavalla aFRR kapasiteettimarkkinalla varataan osa säätökyvystä ja siirtokapasiteetista etukäteen kantaverkkoyhtiöiden käyttöön, jolloin kyseiset kapasiteetit ovat pois muilta markkinoilta.

Datahub käyttöönotto on suuri ponnistus verkkoyhtiöille ja sähkönmyyjille, mutta sillä on vaikuksensa myös muuhun taseselvitykseen. Teollisuus- ja tuotantoverkot, joilla on yhteisiä rajapisteitä jakeluverkkojen kanssa joutuvat mahdollisesti hakemaan GS1-tunnuksen ja muodostamaan sen perusteella GLN- ja GSRN- tunnuksia mittauksille, joissa ovat mittausvastuullisia. Lisäksi eSett:lle raportoitaessa tarvitaan EIC-Y koodi kyseiselle verkolle.

Matka on muutoinkin kohti eurooppalaisia reservimarkkinoita, joihin pitäisi liittyä 07/2022. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat julkaisseet tiekartan, jossa ensin siirrytään 15-min kaupankäyntijaksoon ja alueelliseen tasapainottamiseen säätömarkkinoilla, sekä siirrytään 15 min taseselvitysjaksoon Q3/2023 mennessä. Tässä yhteydessä muuttuu mm. säätöjen tilaus- ja aktivointiajat nykyistä lyhemmiksi. Toinen merkittävä muutos on tarjousten hintakaton poistuminen, nykyisin maksimissaan 5000 €/MWh. Tämän jälkeen on valmius liittyä eurooppalaisille reservimarkkinapaikoille Q3/2023 – Q2/2024 välillä.

15-min tasejaksoon ollaan siirtymässä siis Q3/2023 mennessä. Merkittäviä muutoksia tulee mittauksiin ja kaupankäyntialustoihin liittyen. Mittausten osalta siirtyminen on jo osittain alkanut, esim. Fingrid on jo siirtynyt 15-min jaksojen luentaan kantaverkkomittausten osalta. Lyhyempi tasejakso tuo muutoksia järjestelmien ja markkinoiden lisäksi käyttäjien ajattelumalleihin. Nykyisin teho ja tuntienergia ovat samansuuruisia arvoja, ts. 100 MW tasaisella teholla ajettaessa energiaksi kertyy 100MWh. 15-min taseselvityksessä jaksojen selvitys tehdään vartin energioina, eli 4 * 25 MWh/15-min. DA-markkina on näillä näkymin jäämässä tuntipohjaiseksi, kun taas ID-markkina siirtyy varttiin, tarjoukset kuitenkin tehona. Tuntimarkkinalle jätetty 100 MWh tarjous toteutuu 4 * 25MWh kauppoina taseselvityksessä, joiden pohjalta pitää tehdä 100 MW ajosuunnitelma voimalaitokselle. Tasesähkö selvitetään varttienergioina, joka tulee muistaa ID-kauppaa käydessään ja laitosta säätäessään.

Power-Deriva on mukana muutoksessa yhdessä asiakkaiden kanssa ja puolesta.

Lähde: https://nordicbalancingmodel.net/