Blogi

Täyttä alkuperätakuupalvelua energiayhtiöille


Uusiutuvan sähkön myyjä tarvitsee alkuperätakuun (GO = Guarantee of Origin), jotta myyty sähkö olisi vihreää. Takuita saa hankittua joko tuottamalla niitä itse uusiutuvaa energiaa käyttävästä voimalaitoksesta tai ostamalla niitä Euroopan laajuisilta GO-markkinoilta.

Uusiutuvan sähkön GO-markkinalla vesivoiman osuus on noin puolet kaikista myönnetyistä alkuperätakuista. Käytetyistä alkuperätakuista jopa 60% oli vesivoimaa vuonna 2019. Tuuli ja aurinkotuotannon osuus on kasvamassa, mutta vesivoimalla on vielä iso merkitys alkuperätakuiden hinnoittelussa. Suurin tuottajamaa on Norja ja sieltä myös viedään eniten alkuperätakuita muihin maihin.

Alkuperätakuu tuo uusiutuvaa energiaa hyödyntävälle voimalalle lisäarvoa ja on uusiutuvan energian myyjälle kustannuskomponentti, johon liittyvät hintariskit kannattaa ottaa huomioon. Kahden viime vuoden aikana GO hintavaihtelu on ollut välillä 0,1-2€/MWh. Hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. pohjolan vaihteleva vesitilanne, kasvava tuuli- ja aurinkovoima tuotantokapasiteetti ja Euroopan laajuinen kysyntätilanne/-näkymä. Alkuperätakuun hintaan vaikuttaa lisäksi myös tuotantotapa ja – vuosi, tuotantomaa ja joissain tapauksissa myös mm. voimalaitoksen koko. Myös erilaiset lisämerkinnät voivat tuoda GO:lle lisää arvoa.

Koska pörssiä ei ole ja kaupat käydään kahdenvälisin sopimuksin toimijoiden välillä, ovat hyvät kontaktit ja aktiivinen yhteydenpito markkinoilla oleviin toimijoihin tärkeitä luotettavien vastapuolien ja parhaan hinnan löytämiseksi. Tuottajien alkuperätakuut luodaan GO-järjestelmään, jossa myös kaupankäyntiin liittyvät alkuperätakuiden siirrot sekä lakkautukset loppukäyttöä varten tapahtuvat. Alkuperätakuilla operointiin liittyy monenlaisia säännöllisen epäsäännöllisesti toistuvia toimia, jolloin tekemisen keskittäminen on monesti tehokas ja hyvä ratkaisu Energiayhtiölle.

Power-Deriva on ollut aktiivisesti alkuperätakuumarkkinalla jo useita vuosia, seuraamme markkinaa ja lainsäädännön kehittymistä. Kaupankäynnin lisäksi myös GO-tilin hallinta kuuluu palveluihimme. Ota yhteyttä, mikäli kiinnostuit, niin kerromme mielellämme aiheesta lisää.