Ajankohtaista


Blogi

Päästöoikeusmarkkinan tulevaisuus

Päästöoikeusmarkkinaa on lähes koko sen olemassaolon ajan vaivannut ylitarjonta ja EU päättäjien mielestä liian alhainen hintataso. Tästä syystä Euroopan päästöoikeusmarkkinaa ollaan pyritty ”korjaamaan”, jotta oikeuksien hinta ohjaisi päästöjen vähentymiseen sekä tukisi investointeja vähäpäästöiseen sähköntuotantoon.

Päästöoikeusmarkkinalle on luotu keinoja vähentää ylitarjontaa jo vuodesta 2010 lähtien. Merkittävimmät päätökset Euroopan parlamentti...


Blogi

Power-Deriva jo 20 vuotta mukana markkinoilla

Power-Deriva Oy ilmaantui Suomen energiayhtiöiden kartalle lähes tarkalleen 20 vuotta sitten 30.8.2000. Syntyvaiheeseen liittyi, kuten tavallista on, vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta ne olivat pientä verrattuna siihen, mitä sähköjohdannaismarkkinoilla koettiin seuraavien vuosien ja vuosikymmenten aikana.

Suomen sähkömarkkinat avautuivat kilpailulle 1990-luvun loppupuolella. Power-Deriva luotiin ennen kaikkea suomalaisten sähkömarkkinatoimijoiden riskienhallintatarpeisiin....


Blogi

Kesäkuulumisia PD:n fysiikkapalveluista

Kesä on jo pitkällä ja lomasäät ovat olleet kovin vaihtelevat tänäkin vuonna, säävaihteluihin olemme pikkuhiljaa tottuneet, niin henkilökohtaisessa arjessa kuin myös täällä yritysmaailmassa. Näistä muuttuvista tilanteista huolimatta palvelumme vaihtelevassa markkinaympäristössä jatkuvat asiakkaillemme myös loma-aikana, ja vuodenajasta tai vuorokaudenajasta riippumatta, joten meistä pdläisistä moni on mukana palveluntuotannossa näin heinäkuun hiljaisillakin...


Blogi

Maakaasuvarastot

Pohjoismaisessa energiajärjestelmässä maakaasulla on ollut pieni rooli verrattuna vesi- ja ydinvoimaan. Keski-Euroopassa tilanne on kuitenkin toinen, ja maakaasun osuus EU-maiden kokonaisenergiankulutuksesta on ollut viimeisen vuosikymmenen ajan joka vuosi yli 20 %. Keski-Euroopassa maakaasulla on merkittävä rooli rakennusten lämmityksessä, koska sikäläisessä lämpimämmässä ilmastossa sähkön ja lämmön yhteistuotanto ei ole yhtä järkevää kuin Pohjoismaissa.

Aivan Suomen...


Blogi

Etsimme uutta sähkömarkkina-asiantuntijaa joukkoomme

Power-Deriva on sähkön hankintaan, markkina-analyysiin, salkunhallintaan ja hyödykejohdannaisten kaupankäyntiin erikoistunut sijoituspalveluyhtiö, toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä ja Harjavallassa. Sekä omistajat että asiakkaat ovat vahvoja ja vakaita yhteisöjä, mikä antaa luotettavan pohjan pitkäjänteiselle toiminnalle. Power-Derivan markkina-asema on vahva ja vakaa, ja asiakassuhteet ovat pitkiä. Yritys on toiminut markkinoilla jo vuodesta 2000. Power-Derivasta voit lukea...


Blogi

Energiayhtiöiden riskikäsikirjat ajan tasalle

Markkinaliikkeet ovat sähkömarkkinalla voimistuneet viime vuosina. Tähän on ollut vaikuttamassa mm. sään ääri-ilmiöiden voimistuminen, tuotantorakenteen muutos tuulivoimapainotteisemmaksi, spekulatiivisten sähkömarkkinatoimijoiden väheneminen ja likviditeetin oheneminen. On perusteltua varautua siihen, että isoja liikkeitä tullaan näkemään myös tulevaisuudessa, ja on entistäkin olennaisempaa, että energiayhtiöiden riskienhallintamallit ovat kunnossa.

Normaalitilanteessa...


Blogi

Tasesähkön hinta nousi uuteen ennätykseen Suomen hinta-alueella 16.4.2020

Tasesähkönhinta nousi kaikkien aikojen ennätykseen Suomen markkinahinta-alueella torstaina 16.4.2020 tunnilla klo 14-15, hinnaksi muodostui 3 500 €/MWh. Naapurimaassamme Ruotsissa vastaavan tunnit hinnat olivat tasolla n. 3-5 €/MWh hinta-alueista riippuen, joten onpa siinä eroa markkinaosapuolten välillä eri maissa, jotka joutuvat kulutustaan tai tuotantoaan tasapainottamaan kyseisellä hinnalla Suomen tai Ruotsin hinta-alueilla. Jos pikaisesti kurkistetaan historiaan, niin...


Blogi

Ruotsin ydinvoimatuotanto reagoi mataliin sähkön markkinahintoihin

Sähkön spot-hinnat lähtivät laskuun vuodenvaihteen jälkeen ja Ruotsissa Tukholman SE3-hinta-alueella päivän keskihinta oli alimmillaan alle 8 EUR/MWh. Laskun taustalla oli poikkeuksellisen voimakas matalapainevoittoinen säätyyppi, jonka myötä sademäärät olivat runsaita ja lämpötilat korkeita, jolloin sähkönkulutus jäi matalaksi. Hintataso oli riittävän matala käynnistämään Ruotsin ydinvoimatuotannon joustot. Ruotsissa helmikuussa tuotantoaan pienensivät Forsmark 2,...


Blogi

Power-Deriva on varautunut koronaepidemian varalle

Power-Derivalla on päivitetty varautumissuunnitelma poikkeustilanteiden varalle. Yhtiö seuraa tiiviisti ja noudattaa viranomaissuosituksia koronaan varautumisessa, ja yhtiössä on siirrytty suosimaan etätyöskentelyä ja välttämään turhaa matkustamista. Yhtiön kriittisimmät toiminnot on tunnistettu ja eristetty yhtiön muista toiminnoista tartuntariskin minimoimiseksi. Power-Derivan kaikkiin kriittisiin toimintoihin löytyy useampia varamiehiä ja myös heidän osaamisensa on...


Blogi

Markkinasalkku

Pohjoismaisen sähköjohdannaispörssin minimikauppakoko on tunnetusti 1 MW, mutta useilla energiayhtiöillä on tarve riskienhallinnalle tätä pienemmillä suojauksilla. Power-Derivalla on tarjolla tähän tarpeeseen Markkinasalkkupalvelu, jonka avulla myös alle 1 MW:n positio voidaan suojata. Havainnollistetaan asiaa esimerkin kautta:

Sähkönmyyntiyhtiöllä on myyntisalkku, josta tehdään kiinnityksiä loppuasiakkaille käyttäen referenssinä pörssin sen hetkistä laitahintaa....

Kaikki palvelut

Tietoa meistä

Ripeä sijoituspalveluyhtiö Helsingin ytimessä

Olemme sähkön hankintaan, salkunhallintaan ja hyödykejohdannaisten kaupankäyntiin erikoistunut palveluyhtiö.

Tutustu tarkemmin